Misja KIRIS

Krajowy Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej został powołany do życia w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania i rosnące zapotrzebowanie, dotyczące profesjonalnej obsługi inwestycji infrastrukturalnych w obszarze sportu i turystyki. Naszą misją są działania, mające na celu pomoc Inwestorom w bezpiecznym przejściu przez cały proces inwestycyjny, począwszy od projektu, poprzez nadzór, szkolenia, weryfikację poprawności wykonania, aż po analizy powykonawcze. Tak, by dana inwestycja była bezpieczna pod każdym względem dla jej użytkowników. Nasi wykwalifikowani pracownicy dołożą wszelkich starań, aby byli Państwo zadowoleni ze współpracy z Krajowym Instytutem Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

ZAKRES

KIRIS oferuje swoją pomoc, na każdym etapie inwestycji infrastrukturalnej, wzmacniającej potencjał sportowy i turystyczny danego miejsca.

Nasi eksperci służą pomocą i doświadczeniem m.in. w następujących przypadkach:

  • Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remonty obiektów sportowych i rekreacyjnych (baseny, boiska, stadiony, hale).
  • Podniesienie standardu infrastruktury towarzyszącej, jak i zagospodarowanie terenu wokół obiektów rekreacyjno-sportowych, poprawiające ich atrakcyjność.
  • Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Renowacja, przebudowa i rozbudowa urządzeń rekreacyjno-sportowych (plaże, kąpieliska, przystanie wodne, ścieżki sportowe i inne obiekty w ośrodkach wypoczynkowych).
  • Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do uprawiania turystyki aktywnej, w tym m. in. narciarskiej, górskiej, rowerowej, pieszej i wodnej (odpowiednio: wyciągi narciarskie, ścieżki rowerowe, szlaki piesze, stanice wodne, oznakowanie tras i szlaków turystycznych).