Przeglądy placów zabaw 606 622 009

Przeglądy

PLACÓW ZABAW
SAL SPORTOWYCH
BOISK
i SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

ZAPLANUJ PRZEGLĄD w 2024 r.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    

DLACZEGO TO WAŻNE:

  • Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest często przyczyną wypadków.
  • Do obowiązków właściciela placu zabaw należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów przez osoby kompetentne i dokonywanie na bieżąco stosownych napraw.
  • Systematyczna konserwacja, sprawdzanie stanu technicznego znacznie przedłuża żywotność wyposażenia placów zabaw oraz zapewnia bezpieczeństwo dzieci.

Przeglądu dokonują Eksperci Krajowego Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.


PO PRZEGLĄDZIE:

W ciągu 14 dni od wykonania przeglądu zostanie sporządzony protokół i wraz z dokumentacją zdjęciową na płycie CD oraz fakturą do opłacenia zostanie wysłany firmą kurierską. Wpisy do książek budowy – opcjonalnie.

ZAKRES PRZEGLĄDU ROCZNEGO OBEJMUJE:

  • sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
  • kontrolę elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie życia dla użytkowników,
  • weryfikację uszkodzeń mechanicznych,
  • przegląd pod kątem naturalnego zużycia.


FORMALNOŚCI I KOSZTY:

CENA PRZEGLĄDU OD:

149 zł brutto/za sztukę powyżej 60 obiektów

W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość ograniczona.
W Formularzu Zgłoszeniowym znajdują się ceny dla mniejszej ilości obiektów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY     

Wszelkie pytania proszę kierować na drodze formalnej na adres mailowy: 
placezabaw@kiris.pl